STRÁŽNA

SLUŽBA

 

 

 

 

 
Vitajte na WWW stránke spoločnosti TEMIS SECURITY, s. r.o. Spoločnosť vznikla v roku 2000. Sídlo spoločnosti je v Bratislave, ale teritórium pôsobenia je celé územie Slovenskej republiky. Spoločnosť vlastní výcvikové stredisko na výuku a prípravu zamestnancov, guľovú a brokovú strelnicu, laserovú strelnicu a videostrelnicu, rádiotelefónnu a vysielačkovú sieť, špeciálne technológie na ochranu objektov rôzneho charakteru. Medzi naše hlavné aktivity patria:

 

 

 


 

Služby

 • Fyzická ochrana osôb.

 • Fyzická ostraha objektov rôzneho charakteru a dôležitosti.

 • Bezpečnostná a usporiadateľská služba pri spoločenských a kultúrnych podujatiach.

 • Prevádzkovanie pultov centrálnej ochrany.

 • 24 hodinový dispečing bezpečnostnej služby.

 • Prevádzkovanie zásahových jednotiek.

 • Fyzická ochrana peňažných ústavov.

 • Ozbrojená preprava cenín a finančných hotovostí.

 • Konzultačná a poradenská činnosť pri ochrane majetku.

 • Spracovanie ideového návrhu ochrany majetku.

 • Spracovanie projektov ochrany majetku.

 • Realizácia dodávky a montáže elektronických bezpečnostných a protipožiarnych zariadení.

 • Prevádzkovanie guľovej a brokovej strelnice pre služobné účely a pre verejnosť

 • Špeciálne výcviky mestských polícií a bezpečnostných služieb.

 • Strelecký výcvik z krátkych guľových a brokových zbraní.

 • Špeciálna príprava a výcvik strelcov na laserovej strelnici a videostrelnici.

 

 

 


TEMIS SECURITY, s. r.o. Vrakunská č.29, 820 14  Bratislava,
Tel./Fax. 421 2 45248125, kl.238
Detašované pracovisko: Bratislavská 17/26 924 00 GALANTA
Tel./Fax: 421 31 7805757, 7802132
-